Součástí těchto služeb je jak výpočet mezd, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění, vystavování přihlášek a odhlášek zaměstnanců, tak i předpis odvodů správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a tisk hromadného příkazu pro banku.

Po ukončení roku zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady, pro zaměstnance pak roční zúčtování daně z příjmů. Rovněž připravujeme podklady pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň a jménem klienta se těchto kontrol sami účastníme.